Η εταιρία μας με οργανωμένο τρόπο καλύπτει κάθε είδους απεντόμωση, του χώρου σας με παρασκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας. Η εφαρμογή τους από την εταιρία μας έχει ως προτεραιότητα την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των τροφίμων και των υλικών που συνήθως υπάρχουν στον χώρο.

Η περιοδικότητα, η πρόληψη και η καταστολή των εκάστοτε παρασίτων κρίνεται κατά περίπτωση, με πρώτο μέλημα μας τις φροντίδες πρόληψης, έτσι ώστε η χημική καταπολέμηση να είναι η έσχατη λύση.